collage_LdV_4000.jpg
Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

iu-trsp.pngloesdevries-bw400px.jpgIn mijn praktijk kunt u terecht voor individuele psychotherapie als adolescent (vanaf 18 jaar), volwassene of oudere.
Als klinisch psycholoog heb ik een brede belangstelling voor diverse psychische problemen en daarbij ruime ervaring in het werkveld. In 1976 ben ik begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog en sindsdien ben ik werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Tot 2004 werkte ik in verschillende instellingen in verschillende plaatsen in Nederland; zoals een Jeugd Psychiatrische Dienst, verschillende RIAGG's (jeugd- en ouderen afdeling) en op de Poli van een Psychiatrisch Ziekenhuis. Tijdens de behandeling van kinderen en jeugdigen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de problemen van jongvolwassenen, ouders en grootouders met hun eigen specifieke levensfase.

In 2004 ben ik een eigen praktijk begonnen.

Beeldmerk-Kwaliteitsregister_def_blauw80px.png

Een overzicht van mijn BIG-registraties en
lidmaatschappen vindt u hier.

Soms lukt het niet om psychische klachten zelf of met steun van familie of vrienden op te lossen. Professionele hulp kan dan een oplossing bieden.

Klachten waarmee u in mijn praktijk terecht kunt:

  • Stemmingsklachten, zoals gevoelens van somberheid, gevoelens van leegte, depressieve klachten.
  • Angst- en spanningsklachten, zoals piekeren, dwanggedachten, schuldgevoelens, gevoelens van stress en faalangst.
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn.
  • Moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld overlijden van een dierbare, echtscheiding of andere traumatische gebeurtenissen.
  • Terugkerende problemen in het sociale verkeer, zoals in het gezin, met familie, relatie of werk.
  • Complexe langdurig bestaande psychische problematiek, waarbij sprake is van meerdere problemen.

U kunt bij mij terecht voor individuele psychotherapie (Specialistische GGZ).

In grote lijnen bied ik twee vormen van psychotherapie aan:

Inzichtgevende behandeling
In deze psychodynamische behandeling gaan we op zoek naar de onderliggende betekenis van uw klachten of interactiepatronen. Het doel is om oude patronen te doorbreken om zodoende uw klachten te verminderen.
Dit is een procesgerichte behandeling.

Steunende-structurerende behandeling
Deze behandeling is direct gericht op het verminderen van uw klachten en gaan we niet per se op zoek naar de onderliggende betekenis. Dit is een klachtgerichte behandeling en daarbij maak ik gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken.

Voorafgaand aan de behandeling beginnen we met de intakefase. Deze fase bestaat uit 3 à 4 gesprekken waarin ik samen met u de problemen en de hulpvraag duidelijk probeer te krijgen. Daarbij besteed ik veel aandacht aan uw levensgeschiedenis. In het adviesgesprek geef ik mijn visie op uw problematiek en bespreek ik met u het behandelingsvoorstel. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen worden vastgelegd. Daarnaast bespreken we de frequentie van de gesprekken.

Tijdens de behandeling laat ik u vragenlijsten invullen om het effect van de behandeling te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de Stichting Benchmark GGZ. Dit is een vereiste van de verzekeraars vanwege hun wettelijke verplichting de kwaliteit in de zorg te bewaken.

Lees meer: SBGGZ

Aanmelden voor psychotherapie is op dit moment niet mogelijk. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor het vinden van een alternatief.

De meeste psychotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor 2018 heeft mijn praktijk een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat uw behandeling volledig wordt vergoed. U betaalt wel uw eigen risico.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Als u besluit de therapie geheel zelf te betalen, betaalt u € 95,00 per sessie. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Lees meer over de vergoedingsregeling op lvvp.info/vergoedingsregeling

Tarief no show
Wanneer een afspraak minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt afgezegd, wordt een tarief van 50,00 euro bij u in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut voor deze praktijk kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.

Klachten- en geschillenregeling
Heeft u een klacht over de behandeling dan is het belangrijk dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP.

Adresgegevens
Telefonisch kunt u mij bereiken op 050 -5346574
e-mail: l.devries@extenzo.nu

Het bezoek- en postadres van de praktijk is:

Praktijk voor Psychotherapie
Ubbo Emmiussingel 43B
9711BD Groningen

(tegenover het Groninger Museum en het Centraal Station)

Registraties
fgzpt.png
Klinisch psycholoog (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten)
Beeldmerk-Kwaliteitsregister_def_blauw80px.png Kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
logo.gif Psychotherapeut: Overheidsregistratie Min. van VWS 'Beroepen in de Gezondheidszorg' (BIG-inschrijfnummer: 09028044516)
logo.gif Gz- en klinisch psycholoog: Overheidsregistratie Min. van VWS 'Beroepen in de Gezondheidszorg' (BIG-inschrijfnummer: 99028044525)
Lidmaatschappen
lvvp.png Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): https://www.lvvp.info
nvp.png Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
vkjp.png Nederlandse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
iur-small.png Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)